Inici2020-03-30T06:40:28+00:00

Calendario previsto de incorporación progresiva a Aules

  • Entre el viernes 27 de marzo y el lunes 30 de marzo se abrirá AULES al alumnado de ESO para poder hacer evaluaciones y compartir materiales. Para evitar la sobrecarga de los sistemas, se insta al alumnado a que entre, preferiblemente, en horario de mañana.
  • El martes 31 de marzo se abrirá AULES al alumnado de Bachillerato para poder realizar evaluaciones y compartir materiales. Para evitar la sobrecarga de los sistemas, se insta al alumnado a que entre en esta plataforma en horario de tarde.
  • El jueves 2 de abril se abrirá AULES al alumnado de Formación Profesional para poder hacer evaluaciones y compartir materiales. Para evitar la sobrecarga de los sistemas, se insta al alumnado a que entre en esta plataforma en horario de tarde.

SI NO PUEDE ENTRAR A AULES A PARTIR DE ESTAS FECHAS, ESCRIBA UN EMAIL A aules@figueraspacheco.com

Entre el viernes 27 de marzo y el lunes 30 de marzo se producirá la carga masiva de todas las familias con hijos e hijas escolarizados, que disponen de dirección de correo electrónico registrada en el sistema ITACA, en el portal de comunicaciones Web Familia.

Todas las herramientas tendrán vídeos tutoriales y guías en PDF en abierto, que también se pondrán en la página web del Plan MULAN https://portal.edu.gva.es/mulan/

Si tiene problemas para acceder envíe un email a aules@figueraspacheco.com

Aules. Guía para Alumnos

ÚLTIMES NOTÍCIES

ALUMNAT DE PROJECTE I FCT: ELS TUTORS CONTACTARAN AMB VOSALTRES A TRAVÉS DE MOODLE.

VACANCES ESCOLARS

«D’acord amb el calendari escolar establit per la Conselleria d’Educació, el qual s’ha de mantenir en aquest estat d’alarma, tots els centres educatius de la ciutat d’Alacant comencen les vacances escolars el dimecres 8 d’abril. L’activitat lectiva es reprendrà el dilluns 20, el dimarts 21 i el dimecres 22 d’abril.
Precisament per la situació de confinament en què ens trobem, malgrat que és un període no lectiu, el professorat de l’institut els recomanem que:
– l’alumnat hauria de conservar un horari diürn actiu, diferenciat d’un de nocturn de descans total.
– L’horari diürn hauria de contemplar distints  temps per a activitats de caràcter més lúdic i  de foment de la sociabilitat i la convivència (exercici físic, lectura, col·laboració i responsabilitat en les tasques de la casa,  manualitats, jocs didàctics…) i temps de relax.
Bones vacances de Pasqua amb molta salut.».
«Según el calendario escolar establecido por la Conselleria de Educación, que hay que mantener en este estado de alarma, todos los centros educativos de la ciudad de Alicante inician sus vacaciones escolares el miércoles 8 de abril. La actividad lectiva se retomará el lunes 20, el martes 21 y el miércoles 22 de abril.
Teniendo en cuenta la situación de confinamiento en el que nos encontramos, aunque es un período no lectivo, el profesorado del instituto les recomienda que:
– el alumnado debería conservar un horario diurno activo, que se diferencie del nocturno para el descanso total.
– El horario diurno debería contemplar distintos tiempos para actividades de carácter más lúdico y de fomento de la sociabilidad y la convivencia (ejercicio físico, lectura, colaboración y responsabilidad en las tareas del hogar, manualidades, juegos didácticos…) y tiempo de relax.
Felices vacaciones de Pascua con mucha salud.»
Marisa Tomás Roselló
Directora de l’IES F. FIGUERAS PACHECO.

7 abril 2020|

NOU COMUNICAT

Seguint les instruccions del Secretari Autonòmic del 22 de març, els Centres Educatius ROMANDRAN TANCATS FINS A NOVES ORDES. PER TANT, NO HI HAURÀ NINGÚ QUE ATENGA EL TELÈFON. Els continuarem atenent telemàticament. Moltes gràcies per la seua col·laboració.

El 23 de març quedaran tancats tots els centres educatius fins a nova comunicació.

Siguiendo las instrucciones del Secretario Autonómico del 22 de marzo, los Centros Educativos PERMANECERÁN CERRADOS HASTA NUEVAS ÓRDENES. POR LO TANTO, NO HABRÁ NADIE QUE ATIENDA EL TELÉFONO. Les seguiremos atendiendo telemáticamente.
Muchas gracias por su colaboración.

El 23 de marzo quedarán cerrados todos los centros educativos hasta nueva comunicación.

23 marzo 2020|

NOU COMUNICAT

Seguint instruccions de la Conselleria, l’institut romandrà obert TELEFÒNICAMENT els dies lectius de 9 h A 13 h. A més de les vies telemàtiques que els indicàvem en el comunicat anterior, els atendrem als telèfons de l’institut (965 936 495) per a assumptes URGENTS.

17 marzo 2020|