• 10’00 h: 1a REUNIÓ MATRÍCULA EBAU. Tots els alumnes aprovats (2n BATXILLERAT DIÜRN, NOCTURN i CEED – alumnat de CICLES FORMATIUS). Reunió amb els Caps d’Estudis. Alumnat amb la 1a lletra del 1r cognom comprés entre la lletra A i la K (incloses) Aula Usos Múltiples.

 

  • 12’00 h: 2a REUNIÓ MATRÍCULA EBAU. Tots els alumnes aprovats (2n BATXILLERAT DIÜRN,NOCTURN i CEED – alumnat de CICLES FORMATIUS). Reunió amb els Caps d’Estudis per a l’alumnat amb la 1a lletra del 1r cognom compresa entre la lletra L i la Z (incloses). Aula Usos Múltiples.