img_server

PLA DE FOMENT DE LA LECTURA I DINAMITZACIÓ DE LA BIBLIOTECA.

El 20 de desembre, a les 14:10 h ens reunirem en la Biblioteca del nostre Centre per a intercanviar opinions sobre el llibre proposat per a este primer trimestre del curs: Niki Zas y el retrete nuclear de Gervasio Posadas.

El 20 de diciembre, a las 14:10 h. nos reuniremos en la Biblioteca de nuestro Centro para intercambiar opiniones sobre el libro propuesto para este primer trimestre del curso: Niki Zas y el retrete nuclear de Gervasio Posadas.