EXPOSICIÓ: «SENSE BIODIVERSITAT NO HI HA VIDA» (Del 13 al 21 de desembre).
Durant tota aquesta setmana han passat pel nostre hall per a veure l’exposició tots els cursos de l’ESO i els de 1r de Batxillerat.
Activitat organitzada pel departament de Biologia (amb la col·laboració de vicedirecció).
————————————————————————–
EXPOSICIÓN: «SIN BIODIVERSIDAD NO HAY VIDA» (Del 13 al 21 de diciembre).
Durante toda esta semana han pasado por nuestro hall para ver la exposición todos los cursos de la ESO y los de 1º de Bachillerato.
Actividad organizada por el departamento de Biología (con la colaboración de vicedirección).