Taller Ciberviolencia, “El vector de la violència en el ciberespai”.
Els dies 7 i 14 d’octubre, l’alumnat de 4t d’ESO ha participat en aquest taller.
L’objectiu ha sigut dotar a l’alumnat d’eines per a definir i conceptualitzar la violència en les xarxes en forma de ciberbullying, cyberstalking, happy slapping, grooming i sexting, podent així identificar els factors de risc d’abús a través de les xarxes i diferenciant l’ús i l’abús en xarxes, internet o mòbil.
Aquest taller ha sigut impartit per Eva Victoria Bernal, Llicenciada en Criminologia que posseeix estudis com a Agent d’Igualtat i en àrees com la Coeducació, la Comunicació no violenta, la Psicologia orientada a Processos o a la Facilitació de grups entre altres. Així mateix, té una llarga experiència en l’acompanyament de la infància en risc d’exclusió social, en comunicació, en resolució de conflictes, en diversitat i en docència en prevenció de violència.
Aquesta activitat ha sigut patrocinada per la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alacant.
Coordinadora de l’activitat: Yolanda Sala.


Taller Ciberviolencia, “El vector de la violencia en el ciberespacio”.
Los días 7 y 14 de octubre, el alumnado de 4º de ESO ha participado en este taller.
El objetivo ha sido dotar al alumnado de herramientas para definir y conceptualizar la violencia en las redes en forma de ciberbullying, cyberstalking, happy slapping, grooming y sexting, pudiendo así identificar los factores de riesgo de abuso a través de las redes y diferenciando el uso y el abuso en redes, internet o móvil.
Este taller ha sido impartido por Eva Victoria Bernal, Licenciada en Criminología que posee estudios como Agente de Igualdad y en áreas como la Coeducación, la Comunicación no violenta, la Psicología orientada a Procesos o a la Facilitación de grupos entre otras. Así mismo, tiene una larga experiencia en el acompañamiento de la infancia en riesgo de exclusión social, en comunicación, en resolución de conflictos, en diversidad y en docencia en prevención de violencia.
Esta actividad ha sido patrocinada por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alicante.
Coordinadora de la actividad: Yolanda Sala.