20 de desembre de 2022.
TALLER CONTROL DE L’ANSIETAT I L’ESTRÉS. IMPARTIT PER LA PSICÒLOGA DEL CENTRE 14 (AJUNTAMENT D’ALACANT).
Tot l’alumnat de 1r de Batxillerat ha rebut el taller de «Control de l’ansietat i l’estrés».
L’ansietat en adolescents ha anat en augment, com un fenomen que afecta a tota una generació, sense distinció d’edat o gènere, principalment per la situació de pandèmia amb
motiu del Covid.
És una emoció natural fisiològica, però en nivells alts deriva en Trastorns de Psicològics i problemes per a la Salut.
OBJECTIU:
– Informar i identificar el nivell patològic de l’ansietat.
– Ensenyar a detectar les situacions que ens generen ansietat per a gestionar-les de manera saludable.
– Donar a conéixer tècniques senzilles de relaxació.
– Divulgar el servei d’Assessoria Psicològica per a Adolescents existent en el Centre 14.
Activitat coordinada per vicedirecció (Yolanda Sala Sáez).

———————————————

20 de diciembre de 2022.
TALLER CONTROL DE LA ANSIEDAD Y EL ESTRÉS. IMPARTIDO POR LA PSICÓLOGA DEL CENTRO 14 (AYUNTAMIENTO DE ALICANTE).
Todo el alumnado de 1º de Bachillerato ha recibido el taller de «Control de la ansiedad y el estrés».
La ansiedad en adolescentes ha ido en aumento, como un fenómeno que afecta a toda una generación, sin distinción de edad o género, principalmente por la situación de pandemia con
motivo del Covid.
Es una emoción natural fisiológica, pero en niveles altos deriva en Trastornos de Psicológicos y problemas para la Salud.
OBJETIVO:
– Informar e identificar el nivel patológico de la ansiedad
– Enseñar a detectar las situaciones que nos generan ansiedad para gestionarlas de forma saludable.
– Dar a conocer técnicas sencillas de relajación.
– Divulgar el servicio de Asesoría Psicológica para Adolescentes existente en el Centro 14.
Actividad coordinada por vicedirección (Yolanda Sala Sáez).