L’alumnat de 2n de BACH. A i B, que cursa l’assignatura de GEOLOGIA, va visitar el Museu Paleontològic d’Elx. Activitat organitzada per la professora de Geologia: Elisa Lorenzo.»
El alumnado de 2º de BACH. A y B, que cursa la asignatura de GEOLOGÍA, visitó el Museo Paleontológico de Elche.
Actividad organizada por la profesora de Geología: Elisa Lorenzo.
DIJOUS , 10 DE DESEMBRE