INFORMACIÓ PER A L’ALUMNAT CEED

INSTRUCCIONS PER A ACUDIR AL CENTRE EN PERÍODE DE TRANSICIÓ

 

 

 

Información general

Informació general
Información sobre cambio de la 1ª Lengua extranjera
Convalidacions i exempcions Música, Dansa i Esportistes de èlit

Informació sobre canvi de modalitat i via al Batxillerat
Informació important sobre alumnat de 2n amb assignatures pendents de 1r curs.


Plano del Centro

Curs 2022/2023

Horari classes ceed 2022-2023

Calendari ceed 2022-2023

 

Tutorías

Tutor de 1r de Batxillerat: Juan Coll (professor d’Angles I)
Contacte:  ceedenglish@hotmail.com
Tutor de 2n de Batxillerat: Diego Simón (professor d’Angles II)
Contacte: misterdsimon@gmail.com

¿Qué son las tutorías en el CEED?