INFORMACIÓ PER A L’ALUMNAT CEED

INSTRUCCIONS PER A ACUDIR AL CENTRE EN PERÍODE DE TRANSICIÓ

INFORMACIÓ ESPECIFICA SOBRE L’ABAU PER ALUMNAT DEL CEED 

 

 

Información general

Informació general
Información sobre cambio de la 1ª Lengua extranjera
Convalidacions i exempcions Música, Dansa i Esportistes de èlit

Informació sobre canvi de modalitat i via al Batxillerat
Informació important sobre alumnat de 2n amb assignatures pendents de 1r curs.


Plano del Centro

Curs 2019/20

Calendari acadèmic batxillerat CEED 2019-29

Llibres de text

INFORMACIÓ SOBRE PAU 2019-20

http://www.ceice.gva.es/va/web/universidad

Tutorías

Tutor de 1r de Batxillerat: Juan Coll (professor d’Angles I)
Contacte:  ceedenglish@hotmail.com
Tutor de 2n de Batxillerat: Marcos Gonzalez (professor d’Història d’Espanya)
Contacte: marcos_7933@hotmail.com

Horari classes

¿Qué son las tutorías en el CEED?