En esta sección os iremos informando de las fechas de exámenes, tanto ordinarios como de aquellos que se programen fuera del calendario oficial.

AVÍS PER A L’ALUMNAT DEL CEED

Els exàmens de totes les assignatures tenen torn de matí i torn de vesprada (excepte en la convocatòria extraordinària) per tal de corregir la coincidència de proves.  Si, així i tot,  es donara algun cas de coincidència, l’alumne ha de comunicar-ho per escrit al professor d’eixa assignatura, almenys una setmana abans del començament del període d’exàmens.

L’alumnat ha de vindre identificat amb el DNI i el carnet del centre.
No es podrà accedir a l’aula d’examen després de passats quinze minuts.

  • Publicació de notes: final ordinària 2n batxillerat: dimarts 21 de maig
  •  Revisió d’exàmens: 21 de maig, de 17.00h a 20.00h, 22 i 23 de maig, de 9.00h a 11.00h, prèvia cita amb el professorat.

Les notes es poden consultar a Itaca. Useu la contrasenya que vau rebre al vostre correu electrònic.

La informació sobre notes dels exàmens de recuperació apareixeran, de manera personalitzada, en el moodle de cada assignatura.

 * Informació important sobre alumnat de 2n amb assignatures de 1r

Exàmens 

1r Batxiller
Exàmens final ordinària
Exàmens extraordinària 1r curs

2n Batxillerat
Exàmens final ordinària
Exàmens extraordinària de 2n

 

 

EXÀMENS DE PENDENTS

Final extraordinària

Extraordinària de pendents