En esta sección os iremos informando de las fechas de exámenes, tanto ordinarios como de aquellos que se programen fuera del calendario oficial.

AVÍS PER A L’ALUMNAT DEL CEED

Els exàmens de totes les assignatures tenen torn de matí i torn de vesprada per tal de corregir la coincidència de proves.  Si, així i tot,  es donara algun cas de coincidència, l’alumne ha de comunicar-ho per escrit al professor d’eixa assignatura, almenys una setmana abans del començament del període d’exàmens.

L’alumnat ha de vindre identificat amb el DNI i el carnet del centre. També l’alumnat ha de vindre provist de mascareta i de material propi (bolígraf…) ja que no es podrà intercanviar cap cosa entre els presents a l’examen.
No es podrà accedir a l’aula d’examen després de passats quinze minuts.

 • Publicació de notes: 
  • Final ordinària: 18 de juny, a partir de les 17.00h. Revisió d’exàmens: 19, 25 i 26 de juny, prèvia cita.            
  • Final extraordinària: 
   • 1r curs: 4 de juliol. Revisió d’exàmens: 6, 7 i 8 de juliol, prèvia cita amb el professorat.
   • 2n curs: 17 de juliol. Revisió d’exàmens: 17, 20 i 21 de juliol, prèvia cita amb el professorat

Les notes es poden consultar a Itaca. Useu la contrasenya que vau rebre al vostre correu electrònic.

 

Exàmens 

FINAL ORDINÀRIA

FINAL EXTRAORDINÀRIA