En esta sección os iremos informando de las fechas de exámenes, tanto ordinarios como de aquellos que se programen fuera del calendario oficial.

AVÍS PER A L’ALUMNAT DEL CEED

EL CALENDARIO DE EXÁMENES LO TENÉIS PUBLICADO EN EL BACHILLERATO A DISTANCIA, EN EL APARTADO DE NOVEDADES.

Els exàmens de totes les assignatures tenen torn de matí i torn de vesprada per tal de corregir la coincidència de proves.  Si, així i tot,  es donara algun cas de coincidència, l’alumne ha de comunicar-ho per escrit al professor d’eixa assignatura, almenys una setmana abans del començament del període d’exàmens.

L’alumnat ha de vindre identificat amb el DNI i el carnet del centre. També l’alumnat ha de vindre provist de mascareta i de material propi (bolígraf…) ja que no es podrà intercanviar cap cosa entre els presents a l’examen.
No es podrà accedir a l’aula d’examen després de passats quinze minuts.