En esta sección os iremos informando de las fechas de exámenes, tanto ordinarios como de aquellos que se programen fuera del calendario oficial.

AVÍS PER A L’ALUMNAT DEL CEED

Els exàmens de totes les assignatures tenen torn de matí i torn de vesprada (excepte en la convocatòria extraordinària) per tal de corregir la coincidència de proves.  Si, així i tot,  es donara algun cas de coincidència, l’alumne ha de comunicar-ho per escrit al professor d’eixa assignatura, almenys una setmana abans del començament del període d’exàmens.

L’alumnat ha de vindre identificat amb el DNI i el carnet del centre.
No es podrà accedir a l’aula d’examen després de passats quinze minuts.

  • Publicació de notes: dilluns 23 de març
  •  Revisió d’exàmens: 23, 24 i 25 de març

Les notes es poden consultar a Itaca. Useu la contrasenya que vau rebre al vostre correu electrònic.

La informació sobre notes dels exàmens de recuperació apareixeran, de manera personalitzada, en el moodle de cada assignatura.

 * Informació important per a l’alumnat de 2n amb assignatures de 1r

Exàmens 

1r Batxiller

2n Batxillerat

 

RECUPERACIONS DE LA 2a avaluació

  • 1r Batxillerat
    – Castellano I
    : dimarts 24 de març, 12.00h Aula B-207
    Valencià I : divendres 27 de març, 12.000 Aula C2A

 

  • 2n Batxillerat

 

EXÀMENS DE PENDENTS