En esta sección os iremos informando de las fechas de exámenes, tanto ordinarios como de aquellos que se programen fuera del calendario oficial.

AVÍS PER A L’ALUMNAT DEL CEED

Els exàmens de totes les assignatures tenen torn de matí i torn de vesprada (excepte en la convocatòria extraordinària) per tal de corregir la coincidència de proves.  Si, així i tot,  es donara algun cas de coincidència, l’alumne ha de comunicar-ho per escrit al professor d’eixa assignatura, almenys una setmana abans del començament del període d’exàmens.

L’alumnat ha de vindre identificat amb el DNI i el carnet del centre.
No es podrà accedir a l’aula d’examen després de passats quinze minuts.

 • Publicació de notes: 
 •  Revisió d’exàmens:

Les notes es poden consultar a Itaca. Useu la contrasenya que vau rebre al vostre correu electrònic.

La informació sobre notes dels exàmens de recuperació apareixeran, de manera personalitzada, en el moodle de cada assignatura.

 * Informació important sobre alumnat de 2n amb assignatures de 1r

Exàmens 

1r Batxiller
Exàmens 1a avaluació

2n Batxillerat
Exàmens 1a avaluació

 

RECUPERACIONS DE LA 1a avaluació

1r Batxillerat

 • Matemàtiques I : divendres 17-I-2020, 9.50h  Aula: C2C
 • Matemàtiques aplicades I: divendres 17-I-2020, 9.50h  Aula: C2C
 • Cultura Científica: dimecres, 15 de gener. 16.35h  Aula: C-109
 • Biologia-geologia: dijous 16 de gener, 11.30h Aula: C2B
 • Anatomia Aplicada: dijous 16 de gener, 11.30h Aula: C2B
 • Física-química: divendres 17 de gener, 10.45h Aula: B-202
 • Història del Mon Contemporani: divendres 17-I-2020, 11.00h Aula: C2D
 • Valencià I: divendres 31 de gener, 12.00h Aula: C2A
 • Castellano I: dimarts 14 de gener 2020, 11.30h Aula: C1D
 • Filosofia: dilluns 13 de gener, 15.20h Aula: C-209
 • TIC I: dimecres 15 de gener 13.15h Aula: A-105
 • Economia: divendres 24 de gener, 10.45h Departament Economia.

2n Batxillerat

 • Matemàtiques II : divendres 17-I-2020, 9.50h  Aula: C2C
 • Matemàtiques aplicades II: divendres 17-I-2020, 9.50h  Aula: C2C
 • CTMA: dimecres, 15 de gener. 16.35h  Aula: C-109
 • Geologia: dimecres, 15 de gener. 16.35h  Aula: C-109
 • Biologia: dijous 16 de gener, 11.30h Aula: C2B
 • Física: dimarts 14 de gener, 8.30h  Aula: C2A
 • Química: dimarts 14 de gener, 10.00h  Aula: C2A
 • Història d’Espanya: divendres 17-I-2020, 11.00h Aula: C2D
 • Psicologia: dimecres 15, 18.30h Aula:  jefatura d’estudis nocturns
 • Geografia: divendres 17, 16.20h Aula: B-204
 • Historia de l’Art: divendres 17, 16.20h Aula: B-204
 • TIC II: dimecres 15 de gener 13.15h Aula: A-105
 • Historia de la Filosofia: dilluns 20 de gener 17.30h Departamento Filosofia
 • Economia de la Empresa: divendres 24 de gener, 10.45h Departament Economia.

EXÀMENS DE PENDENTS