En esta sección os iremos informando de las fechas de exámenes, tanto ordinarios como de aquellos que se programen fuera del calendario oficial.

AVÍS PER A L’ALUMNAT DEL CEED

Els exàmens de totes les assignatures tenen torn de matí i torn de vesprada (excepte en la convocatòria extraordinària) per tal de corregir la coincidència de proves.  Si, així i tot,  es donara algun cas de coincidència, l’alumne ha de comunicar-ho per escrit al professor d’eixa assignatura, almenys una setmana abans del començament del període d’exàmens.

L’alumnat ha de vindre identificat amb el DNI i el carnet del centre.
No es podrà accedir a l’aula d’examen després de passats quinze minuts.

  • Publicació de notes: 
  •  Revisió d’exàmens:

Les notes es poden consultar a Itaca. Useu la contrasenya que vau rebre al vostre correu electrònic.

La informació sobre notes dels exàmens de recuperació apareixeran, de manera personalitzada, en el moodle de cada assignatura.

Exàmens