ADMITIDOS y NO ADMITIDOS DEFINITIVOS Ciclos Formativos Modalidad PRESENCIAL

Importante. Los alumnos que hayan resultado admitidos podrán acudir al centro para recoger el sobre para formalizar la matrícula. Plazo matrícula 1 a 9 de septiembre. Recogida de sobre desde 30 de julio en horario de mañana.

CICLOS GRADO MEDIO

Admitidos DEFINITIVOS 1º Dependencia Presencial

Admitidos DEFINITIVOS 2º Dependencia Presencial

NO Admitidos DEFINITIVOS 1º Dependencia Presencial

NO Admitidos DEFINITIVOS 2º Dependencia Presencial

Admitidos DEFINITIVOS 1º Comercio

Admitidos DEFINITIVOS 2º Comercio

NO Admitidos DEFINITIVOS 1º Comercio

CICLOS GRADO SUPERIOR

Admitidos DEFINITIVOS 1º Animación

Admitidos DEFINITIVOS 2º Animación

NO Admitidos DEFINITIVOS 1º Animación

NO Admitidos DEFINITIVOS 2º Animación

Admitidos DEFINITIVOS 1º Educación Infantil Presencial

Admitidos DEFINITIVOS 2º Educación Infantil Presencial

NO Admitidos DEFINITIVOS 1º Educación Infantil Presencial

NO Admitidos DEFINITIVOS 2º Educación Infantil Presencial

Admitidos DEFINITIVOS 1º Integración Social Presencial

Admitidos DEFINITIVOS 2º Integración Social Presencial

NO Admitidos DEFINITIVOS 1º Integración Social Presencial

NO Admitidos DEFINITIVOS 2º Integración Social Presencial

Admitidos DEFINITIVOS 1º Marketing

Admitidos DEFINITIVOS 2º Marketing

NO Admitidos DEFINITIVOS 1º Marketing

NO Admitidos DEFINITIVOS 2º Marketing

Calendario de matrícula para el curso 2020-2021

ESO Y BACHILLERATO DIURNO

Plazo Quién Modo

Del 26 de junio al 10 de julio

Alumnos de 1º ESO (centros adscritos)

Matrícula telemática

*Ampliado el plazo del 14 al 17 de Julio

Del 6 al 10 de julio

Alumnos de nuestro centro de 2º,3º y 4º ESO, 2º FPB, 1º Bachillerato repetidores y 2º Bachillerato

Matrícula telemática

*Ampliado el plazo del 14 al 17 de Julio

Del 28 al 31 julio

1º Bachillerato

Alumnado procedentes de 4º ESO del IES FRANCISCO FIGUERAS PACHECO

 

Admitidos en listas definitivas (publicación 27 de julio)

Matrícula telemática

Del 28 al 31 julio, 1 y 2 de septiembre

Nuevas admisiones

Recogida de sobres de matrícula a partir del 27 de julio. Publicación de listas definitivas.

Matrícula presencial

BACHILLERATO NOCTURNO

Plazo Quién Modo

25 de junio: horario de 18,00 h a 20,00 h.

Alumnos de 1º de Bachillerato del Figueras Pacheco que promocionan, en fase ordinaria con todo aprobado, a 2º de Bachillerato.

Visado en Jefatura de Estudios Nocturnos del sobre de matrícula y, entrega de la documentación en la Secretaría del Centro del 6 al 10 de julio.

26 de junio: horario de 18,00 h a 20,00 h.

Alumnos de 1º de Bachillerato del Figueras Pacheco que promocionan, en fase ordinaria con 1 ó 2 materias suspensas, a 2º de Bachillerato.

Visado en Jefatura de Estudios Nocturnos del sobre de matrícula y, entrega de la documentación en la Secretaría del Centro del 6 al 10 de julio.

Días 2, 3 y 6 de julio: horario de 18,00 h a 20,00 h

Alumnos de 1º de Bachillerato (repetidores o que promocionan a 2º Bach en fase extraordinaria), repetidores de 2º de Bachillerato y alumnos que promocionan del BQII al BQIII.

Visado en Jefatura de Estudios Nocturnos del sobre de matrícula y, entrega de la documentación en la Secretaría del Centro del 6 al 10 de julio.

Del 28 al 31 de julio, 1 y 2 de septiembre

Nuevas admisiones

Visado en Jefatura de Estudios Nocturnos del sobre de matrícula y, posteriormente, entrega de la documentación en la Secretaría del Centro

CEED – SEMIPRESENCIAL

Plazo Quién Modo

Del 22 al 30 de julio

Bachillerato semipresencial

Matrícula presencial con cita previa. Recogida del sobre a partir del 16 de julio.

Del 10 al 18 de septiembre

Bachillerato semipresencial (período extraordinario de matriculación)

Matrícula presencial

Del 1 al 9 de septiembre

Nuevas admisiones de Ciclos Formativos semipresenciales de Grado Medio y de Grado Superior

Matrícula presencial

CICLOS FORMATIVOS PRESENCIALES

Plazo Quién Modo

Del 15 al 24 de julio

Alumnos de 1º que promocionan a 2º de Ciclos Formativos, alumnos repetidores de 1º CF y alumnos repetidores de 2º CF

Matrícula telemática

Del 1 al 9 de septiembre

Nuevas admisiones

Matrícula presencial

Del 6 al 10 de julio

Alumnos de 1º FPB que promocionan a 2º FPB, alumnos 1º FPB repetidores y 2º FPB repetidores

Matrícula telemática

*Ampliado el plazo del 14 al 17 de Julio

Del 22 al 28 de julio

Nuevas admisiones 1º FPB

Matrícula presencial

Matriculació en ESO, Batxillerat i Formació Professional per a persones que no són alumnat del Figueras Pacheco i per a alumnes del institut que canvien d’etapa educativa

A continuación encontrará la legislación sobre el proceso de admisión. També hi ha l’enllaç telemàtic directe a la Conselleria per a formalitzar aquesta preinscripció.
Ací hi ha la informació relativa a la manera i dates de realitzar el procés d’inscripció per a persones que encara no pertanyen al Figueras Pacheco i també alumnat del centre que canvie d’etapa (admissió a batxillerat i a cicles). Si polzen en l’enllaç de la Conselleria, trobaran en diferents apartats les explicacions corresponents
También, además de este enlace, aquí se han introducido los enlaces a la legislación en que se basa.

Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos. Calendario y horario de pruebas.

Calificaciones Pruebas de acceso Grado Superior Definitivas

Calificaciones Pruebas de acceso Grado Medio Definitivas

Listado Provisional Admitidos y Excluidos Pruebas Acceso a Ciclos Formativos Grado Medio

Listado Provisional Admitidos y Excluidos Pruebas Acceso a Ciclos Formativos Grado Superior

IMPORTANT. NO oblidar marcar les optatives d’entre les matèries específiques (Dos opcions de tres possibles)

Per a persones que no posseeixen el requisit acadèmic

▶️Inscripció: del 25 al 29 de maig.
▶️Exàmens: 1 i 2 de juliol
▶️Edat grau Mitjà, tindre més de 17 anys o fer-los en 2020
▶️Edat grau Superior: més de 19 anys o fer-los en 2020
▶️Tràmits i documents necessaris:

‼️IMPORTANT: Per formalitzar la inscripció, cal remetre tota la documentació al correu: 03001908.secret@gva.es


Para personas que no poseen el requisito académico

▶️Inscripción: del 25 al 29 de mayo.
▶️Exámenes: 1 y 2 de julio
▶️Edad grado medio: mayor de 17 años o cumplirlos en 2020
▶️Edad grado Superior: mayor de 19 años o cumplirlos en 2020
▶️Trámites y documentos necesarios:
Grado medio: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1909
Grado superior: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=836
‼️IMPORTANTE: Para formalizar la inscripción, hay que enviar toda la documentación al correo: 03001908.secret@gva.es


La información detallada aparece en el siguiente enlace: http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/normativa1

Calendario Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos

Horario Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos

VACANCES ESCOLARS

«D’acord amb el calendari escolar establit per la Conselleria d’Educació, el qual s’ha de mantenir en aquest estat d’alarma, tots els centres educatius de la ciutat d’Alacant comencen les vacances escolars el dimecres 8 d’abril. L’activitat lectiva es reprendrà el dilluns 20, el dimarts 21 i el dimecres 22 d’abril.
Precisament per la situació de confinament en què ens trobem, malgrat que és un període no lectiu, el professorat de l’institut els recomanem que:
  • l’alumnat hauria de conservar un horari diürn actiu, diferenciat d’un de nocturn de descans total.
  • L’horari diürn hauria de contemplar distints  temps per a activitats de caràcter més lúdic i  de foment de la sociabilitat i la convivència (exercici físic, lectura, col·laboració i responsabilitat en les tasques de la casa,  manualitats, jocs didàctics…) i temps de relax.
Bones vacances de Pasqua amb molta salut.».

«Según el calendario escolar establecido por la Conselleria de Educación, que hay que mantener en este estado de alarma, todos los centros educativos de la ciudad de Alicante inician sus vacaciones escolares el miércoles 8 de abril. La actividad lectiva se retomará el lunes 20, el martes 21 y el miércoles 22 de abril.
Teniendo en cuenta la situación de confinamiento en el que nos encontramos, aunque es un período no lectivo, el profesorado del instituto les recomienda que:
  • el alumnado debería conservar un horario diurno activo, que se diferencie del nocturno para el descanso total.
  • El horario diurno debería contemplar distintos tiempos para actividades de carácter más lúdico y de fomento de la sociabilidad y la convivencia (ejercicio físico, lectura, colaboración y responsabilidad en las tareas del hogar, manualidades, juegos didácticos…) y tiempo de relax.
Felices vacaciones de Pascua con mucha salud.»

 

Marisa Tomás Roselló
Directora de l’IES F. FIGUERAS PACHECO.

NOTAS 2ª EVALUACIÓN

NOTAS 2ª EVALUACIÓN
Os recordamos que las notas de la 2ª Evaluación de ESO y BACHILLERATO PRESENCIAL (DIURNO Y NOCTURNO) y SEMIPRESENCIAL estarán disponibles en Ítaca A PARTIR DE MAÑANA, MIÉRCOLES (18 DE  MARZO) y las notas de la 2ª Evaluación de CICLOS FORMATIVOS (ESTUDIOS PRESENCIALES Y SEMIPRESENCIALES) A PARTIR DEL JUEVES, 19 DE MARZO.

ACTIVITATS DE COHESIÓ DEL PROGRAMA TEI

     

Dimecres, 11 de desembre, tot l’alumnat de 1r i de 3r d’ESO va participar en la jornada de cohesió del programa TEI. L’alumnat de 1r del CFGS d’Animació Sociocultural del nostre Centre va organitzar, sota la direcció dels seus professors Pablo Domínguez, Fanny Piña i Vanesa Berna, una sessió de dues hores en què es van abordar els valors del TEI amb dinàmiques de grup. Moltes gràcies a tots per la seua dedicació, per les hores de preparació i pel magnífic treball que finalment van desenvolupar. I, gràcies a l’alumnat de l’ESO per col·laborar perquè les activitats es dugueren a terme de forma adequada i, sobretot, per saber valorar l’esforç que van realitzar els seus companys del CFGS d’Animació Sociocultural. Coordinadors del programa TEI: Elena Martínez i Marcos P. González.

             

ESCAPARATES COMERCIALES – ALUMNADO 1º FPB

 

         

 

El alumnado de 1º de FPB ha confeccionado escaparates navideños para promocionar artículos en la campaña de Navidad.
Se han confeccionado varios escaparates y de estos, en tres se han utilizado materiales reciclados, muñecos de Navidad con calcetines y arroz, árboles navideños con revistas y plantas del jardín del IES y todos los escaparates contienen productos de segunda mano. Se han reutilizado diversos materiales con el fin de que los trabajos sean sostenibles.
Coordinador de la actividad: David Navarro.
¡Enhorabuena!

   

PROJECTE: «PARLA’M BÉ» – «HÁBLAME BONITO»

Desde el IES Figueras Pacheco también nos unimos a la familia «Háblame Bonito» y comenzamos con los 21 días el  2 de marzo:
Aquí os dejamos nuestro vídeo de presentación:
https://www.youtube.com/watch?v=0Jq2MqzgXrc
Dicen que cuando hacemos algo durante 21 días seguidos se convierte en un hábito.
¿Y si intentamos «hablar bonito» entre nosotros durante ese tiempo?
Desde aquí animamos a las familias a participar en este proyecto.

Des de l’IES Figueras Pacheco també ens unim a la família Parla’m Bé i comencem amb els 21 dies el  2 de març.

Diuen que quan fem quelcom durant 21 dies seguits es convertix en un hàbit. I si intentem parlar bonic entre nosaltres durant aquest temps? Des d’ací animem les famílies a participar en aquest projecte.

EQUIP DE CONVIVÈNCIA

 

Conferencia: «La Revolución Digital: Tecnología y Personas»

El día 28 de noviembre de 2.019, el alumnado de 1º y 2º del CFGS de Marketing y Publicidad del I.E.S. Fco. Figueras Pacheco, ha asistido, acompañado de los profesores Cristina Sánchez y Fernando Martínez, a la conferencia: «La Revolución Digital: Tecnología y Personas», impartida por D. Eduardo Lazcano y organizada por Impulsalacant, Agencia Local de Desarrollo del Ayuntamiento de Alicante, junto con la colaboración de Jovempa.
Desde aquí, agradecemos a ambos organismos, la atención que han tenido con nosotros.