8 de MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA.
Així llueixen les vidrieres de la façana del nostre IES en honor al treball d’artistes, silenciades per la discriminació de les dones en la història de l’art i en la memòria col·lectiva.
ACTIVITAT COORDINADA PER EMPAR PIERA I ISABEL QUILES
(Falta una vidriera, en breu us la mostrarem).
Les dones del món desitgen i mereixen un futur igualitari sense estigma, estereotips ni violència; un futur que siga sostenible, pacífic, amb igualtat de drets i oportunitats per a totes les persones. A fi d’aconseguir aquest objectiu, el món necessita dones en totes les taules en les quals es prenguen decisions.
Enguany, el tema del Dia Internacional de la Dona (8 de març), “Dones líders: Per un futur igualitari en el món de la Covid-19”, celebra els enormes esforços realitzats per dones i xiquetes de tot el món a l’hora de definir un futur més igualitari i la recuperació davant la pandèmia de Covid-19, i ressalta les deficiències que persisteixen.
BON DIA!

  

8 de MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
Así lucen las cristaleras de la fachada de nuestro IES en honor al trabajo de artistas, silenciadas por la discriminación de las mujeres en la historia del arte y en la memoria colectiva.
ACTIVIDAD COORDINADA POR EMPAR PIERA E ISABEL QUILES
(Falta una cristalera, en breve os la mostraremos).
Las mujeres del mundo desean y merecen un futuro igualitario sin estigma, estereotipos ni violencia; un futuro que sea sostenible, pacífico, con igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas. A fin de lograr este objetivo, el mundo necesita mujeres en todas las mesas en las que se tomen decisiones.
Este año, el tema del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”, celebra los enormes esfuerzos realizados por mujeres y niñas de todo el mundo a la hora de definir un futuro más igualitario y la recuperación ante la pandemia de Covid-19, y resalta las deficiencias que persisten.
¡FELIZ DÍA!
  
8/03/2021