traducciyn_de_tytulos

Divendres, 18 de maig, els invitem a assistir a l’acte de graduació dels alumnes de 2n de batxillerat, diürn i nocturn, a les 19:30 h, en el pati del nostre IES.

El viernes, 18 de mayo, les invitamos a asistir al acto de graduación de los alumnos de 2º de bachillerato, diurno y nocturno, a las 19:30 h., en el patio de nuestro IES.

ACTO DE GRADUACIÓN 2018