20180309_14284220180309_142832

Els alumnes de 2n Batxillerat Nocturn, des de l’assignatura Técniques d’Expressió Gràfic-Plàstica, han realitzat un gran treball que lluïx en el nostre hall per a celebrar el dia Internacional de la Dona.

Professora que ha dirigit l’activitat: Rosa Mª Ventura (Departament d’Educació Plàstica i Visual) .

Los alumnos,-as de 2º Bachillerato Nocturno, desde la asignatura «Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica», han realizado un gran trabajo que luce en nuestro hall para celebrar el día Internacional de la Mujer.