20181023_115541      20181023_121348 20181023_130124       20181023_132133

23 d’octubre van visitar el nostre Centre alumnes de l’Institut Skytteholmsskolan d’Estocolm (Suècia) , acompanyats pels seus professors Joaquín i Mónica. A les 12:00 h els nostres alumnes els van oferir un concert, dirigit pel professor de Música, Javier Uzquiano i a les 13:15 h van participar en la classe de 2n de Batx. d’Educació Plàstica (classe impartida pel professor Miguel del Moral) .

Podreu escoltar les cançons en el canal de Youtube: Projectes Figueras:

CANÇÓ DEL CONCERT

El 23 de octubre visitaron nuestro Centro alumnos,-as del Instituto Skytteholmsskolan de Estocolmo (Suecia), acompañados por sus profesores Joaquín y Mónica. A las 12:00 h. nuestros alumnos,-as les ofrecieron un concierto, dirigido por el profesor de Música, Javier Uzquiano y a las 13:15 h. participaron en la clase de 2º de Bach. de Educación Plástica (clase impartida por el profesor Miguel del Moral).

Podréis escuchar las canciones en el canal de Youtube: Proyectos Figueras:

OTRA CANCIÓN DEL CONCIERTO