BICIESCOLA 2020/21
Les últimes setmanes el nostre alumnat de 1r i 2n de l’ESO ha pogut participar en el programa Biciescola, activitat organitzada per l’Ajuntament d’Alacant, amb la finalitat de promoure l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport sostenible a la nostra ciutat.
Després d’una interessant xarrada per part de la brigada ciclista de la Policia Local d’Alacant, va realitzar un recorregut pels carrils bici de la ciutat i va gaudir de les dues rodes.
Activitat organitzada pel departament d’Educació Física i els seus professors Sergio Verdú i Alberto Espinosa.
—————————————————————————————————————————————
BICIESCUELA 2020/21
Las últimas semanas nuestro alumnado de 1º y 2º de la ESO ha podido participar en el programa Biciescuela, actividad organizada por el Ayuntamiento de Alicante, con el fin de promover el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible en nuestra ciudad.
Después de una interesante charla por parte de la brigada ciclista de la Policía Local de Alicante, realizó un recorrido por los carriles bici de la ciudad y disfrutó de las dos ruedas.