SETEMBRE 2021

1r ESO: RECEPCIÓ ALUMNAT PER PART DELS TUTORS/ES en el pati, DAVANT del MONUMENT (Porta d’entrada del carrer Vicente Chavarri).

 • 09:00 h recepció alumnat de 1r ESO A. Eixida a les 12:00 h.
 • 09:30 h recepció alumnat de 1r ESO B. Eixida a les 12:30 h.
 • 10:00 h recepció alumnat de 1r ESO C. Eixida a les 13:00 h.
 • 10:30 h recepció alumnat de 1r ESO D. Eixida a les 13.30 h.
 • 11:00 h recepció alumnat de 1r ESO E. Eixida a les 14:00 h.
 • 11:30 h recepció alumnat de 1r ESO F1. Eixida a les 14:00 h.
 • 12:00 h recepció alumnat de 1r ESO F2. Eixida a les 14:00 h.
 • 12:30 h recepció alumnat de 1r ESO G. Eixida a les 14:00 h.
1r ESO: Inici de classes en horari de 8:00 h a 14:10 h

2n ESO: RECEPCIÓ ALUMNAT PER PART DELS TUTORS/ES en el pati davant del monument

 • 09:00 h: 2n ESO A. Eixida 11:30 h.
 • 09:30 h: 2n ESO B. Eixida 12:00 h.
 • 10:00 h: 2n ESO C. Eixida 12:30 h.
 • 10:30 h: 2n ESO D. Eixida 13:00 h.
 • 11:00 h: 2n ESO E. Eixida 13:30 h.
 • 11:30 h: 2n ESO F. Eixida 14:00 h.
 • 12:00 h: 2n ESO G. Eixida 14:00 h.
1r i 2n ESO: Horari de 8:00 h a 14:10 h

2n BATXILLERAT: RECEPCIÓ ALUMNAT PER PART DELS TUTORS/ES en el pati davant del monument

 • 10:30 h: 2n BATX A. Eixida 12:00 h.
 • 11:00 h: 2n BATX B. Eixida 12:30 h.
 • 11:30 h: 2n BATX C. Eixida 13:00 h.
 • 12:00 h: 2n BATX D. Eixida 13:30 h.
 • 12:30 h: 2n BATX E. Eixida 14:00 h.
 • 13:00 h: 2n BATX F. Eixida 14:00 h.
1r, 2n ESO i 2n BATX: Horari de 8:00 a 14:10 h/ 15:05 h

3r ESO i 1r FPB: RECEPCIÓ ALUMNAT PER PART DELS TUTORS/ES en el pati davant monument.

 • 08:30 h: 3r ESO A i PMAR. Eixida 11:00 h.
 • 09:00 h: 3r ESO B. Eixida 11:30 h.
 • 09:30 h: 3r ESO C. Eixida 12:00 h.
 • 10:00 h: 3r ESO D. Eixida 12:30 h.
 • 10:30 h: 3r ESO E. Eixida 13:00 h.
 • 11:00 h: 3r ESO F. Eixida 13:30 h.
 • 11:30 h: 1r FPB. Eixida 14:00 h.
1r, 2n, 3r ESO, 1r FPB i 2n BATX: Horari de 8:00 a 14:10 h/ 15:05 h

4t ESO i 2n FPB: RECEPCIÓ ALUMNAT PER PART DELS TUTORS/ES en el pati davant monument.

 • 08:30 h: 4t ESO A i 4t PR. Eixida 11:00 h.
 • 09:00 h: 4t ESO B. Eixida 11:30 h.
 • 09:30 h: 4t ESO C. Eixida 12:00 h.
 • 10:00 h: 4t ESO D. Eixida 12:30 h.
 • 10:30 h: 2n FPB. Eixida 13:00 h.
 • 11:00 h: 4t ESO E. Eixida 13:30 h.
 • 11:30 h: 4t ESO F. Eixida 14:00 h.
1r, 2n, 3r, 4t ESO, 1r i 2n FPB i 2n de BATX: Horari de 8:00 a 14:10 h/ 15:05 h

1r DE BATXILLERAT: RECEPCIÓ ALUMNAT PER PART DELS TUTORS/ES en el pati davant monument.

 • 08:00 h: 1r BACH A. Eixida 09:30 h.
 • 09:00 h: 1r BACH B. Eixida 10:30 h.
 • 10:00 h: 1r BACH C. Eixida 11:30 h.
 • 11:00 h: 1r BACH D. Eixida 12:30 h.
 • 12:00 h: 1r BACH E. Eixida 13:30 h.
 • 13:00 h: 1r BACH F. Eixida 14:30 h.
1r, 2n, 3r, 4t ESO, 1r i 2n FPB, 1r i 2n BATX: Horari de 8:00 a 14:10 h/ 15:05 h

BATXILLERAT NOCTURN I CEED: RECEPCIÓ ALUMNAT PER PART DELS TUTORS/ES en el pati davant monument.

 • 16:00 h: 1r BATX i BATX Models A (BQ1, BQ2).
  • 1r BACX.
  • BQ1.
  • BQ2.
 • 17:00 h: 2n BATX i BATX Model A (BQ3)
  • 2n BACX.
  • 2n BAHY.
  • BQ3.
 • 18:00 h: alumnat del CEED el cognom del qual estiga comprés entre la lletra A i la lletra L. Aula Usos Múltiples
 • 19:00 h: alumnat del CEED el cognom del qual estiga comprés entre la lletra M i la lletra Z. Aula Usos Múltiples
BATXILLERAT CEED: RECEPCIÓ ALUMNAT PER PART DELS TUTORS/ES en Aula Usos Múltiples.

 • 10:00 h: alumnat del CEED el cognom del qual estiga comprés entre la lletra A i la lletra L.
 • 11:30 h: alumnat del CEED el cognom del qual estiga comprés entre la lletra M i la lletra Z.

BATXILLERAT NOCTURN I CEED Inici de classes en l’horari establert.