En compliment de la interlocutòria de mesures cautelars 259/2018 de la Sala Quarta del Tribunal de Justícia de la CV davant el recurs presentat per l’APPRECE, el director general de Centres i Personal Docent i el director general de Política Educativa han enviat als centres educatius la instrucció següent:

    Els centres oferiran Religió Catòlica com una matèria específica més d’opció en 2n de batxillerat. L’alumne/a que desitge modificar la seua matrícula ho haurà de fer en la Secretaria de l’institut des del dia 3 al 12 de setembre, fins a les 14 h, amb el fi que els centres comuniquen a la Conselleria d’Educació si s’ha constituït algun grup per a la impartició d’aquesta assignatura.

 

     En cumplimiento de la interlocutoria de medidas cautelares 259/2018 de la Sala Cuarta del Tribunal Superior de Justicia de la C.V. ante el recurso presentado por la APPRECE, el director general de Centros y Personal Docente y el director general de Política Educativa han enviado a los centros la instrucción siguiente:

    Los centros ofertarán Religión Católica como una materia específica más de opción en 2º de bachillerato. El alumno/a que desee modificar su matrícula lo hará en la secretaría del instituto desde el 3 al 12 de septiembre, hasta las 14 h., con el fin que los centros comuniquen a la Conselleria si se ha constituido algún grupo para impartir esta asignatura.