Dins de les accions de dinamització i animació a la lectura que hem posat en marxa des de la Comissió d’Animació a la Lectura i el grup de 1er de TASOCT, us anunciem amb molta il·lusió un CONCURS DE CARTES D’AMOR (i desamor) destinat a tots els nivells i grups del nostre centre educatiu i a l’alumnat de 5é i 6é dels col·legis adscrits.

La idea és que l’alumnat tinga l’oportunitat d’expressar les seues idees i sentiments sobre temes que els motive, interesse o inquiete, des de l’enfocament del «amor i/o desamor», entenent l’amor com la força que ens impulsa a seguir avant i que es veu reflectida en com ens relacionem amb tot el que ens envolta en el nostre dia a dia: amistats, família, medi ambient, mascotes, estudis, aficions… Fins i tot temors, pors, il·lusions o somnis…

Es pretén estimular l’expressió emocional, creativa i comunicativa del nostre alumnat. A més, les cartes que destaquen per la seua originalitat i sentit seran premiades.

LLIURAMENT DE PREMIS: LA SETMANA DEL 14 DE FEBRER. Les cartes es podran deixar en en despatx de direcció fins al 14 de gener de 2020

BASES: BASES CONCURS CARTES D’AMOR


Dentro de las acciones de dinamización y animación a la lectura que hemos puesto en marcha desde la Comisión de Animación a la Lectura y el grupo de 1º de TASOCT, os anunciamos con mucha ilusión un CONCURSO DE CARTAS DE AMOR (y desamor) destinado a todos los niveles y grupos de nuestro centro educativo y al alumnado de 5º y 6º de los colegios adscritos.

La idea es que el alumnado tenga la oportunidad de expresar sus ideas y sentimientos sobre temas que les motive, interese o inquiete, desde el enfoque del «amor y/o desamor», entendiendo el amor como la fuerza que nos impulsa a seguir adelante y que se ve reflejada en cómo nos relacionamos con todo lo que nos rodea en nuestro día a día: amistades, familia, medio ambiente, mascotas, estudios, aficiones… Incluso temores, miedos, ilusiones o sueños…

Se pretende estimular la expresión emocional, creativa y comunicativa de nuestro alumnado. Además las cartas que destaquen por su originalidad y sentido serán premiadas. 

ENTREGA DE PREMIOS: LA SEMANA DEL 14 DE FEBRERO.