El proper 21 de novembre hi haurà eleccions a consell escolar.

Aquest procés «representa una oportunitat per a tota la comunitat educativa d’implicar-se i participar en la vida del centre docent, ja que el consell escolar és un òrgan de govern autònom de cada centre, elegit democràticament, amb gran capacitat de decisió». Per això, des de el Centre es vol animar tots els i les docents, les famílies, l’alumnat, el PAS i el personal d’atenció educativa complementària a participar en el procés electoral del consell escolar, a intervindre com a persones elegibles i electores i a anar a votar el pròxim 21 de novembre.