L’alumnat de 2n d’ESO F1 i 2n d’ESO F2 ha confeccionat un gran mural que lluïx en el hall de la biblioteca.

El 26 de setembre celebrem el Dia Europeu de les llengües, una iniciativa que va iniciar el Consell d’Europa l’any 2001 amb els objectius següents:
– destacar la importància de l’aprenentatge de llengües que s’aprenen amb l’objectiu d’incrementar el plurilingüisme i la comunicació intercultural.
– promoure la riquesa de la diversitat lingüística i cultural d’Europa, que hem de preservar i potenciar.
– afavorir l’aprenentatge permanent de llengües dins i fora de l’escola, ja siga amb el propòsit de realitzar estudis o per necessitats professionals, per mobilitat o per plaer…
D’acord amb el que recull el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar.