PLA DE DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I FOMENT DE LA LECTURA.
ANIMACIÓ: «AMB F DE FEMINISME»
Animació dirigida a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de FPB
Dies: 3 i 4 de febrer, 9 i 12 de març.
Descripció:
Què significa ser feminista? En quin moment històric vivim? A partir de les reflexions del llibre «I tu, ets feminista?«, de Gemma Celestino i «Canviem les regles», de Patrícia Campos i Teresa Broseta, aquesta sessió pretén convidar a l’alumnat a reflexionar sobre el món en què vivim i a fer una lectura crítica de la societat que ens envolta a partir de la reflexió dels rols vinculats, per exemple, a la relació de parella o dels rols domèstics.
Animació a càrrec de Yolanda Corral.
Coordinadora de l’activitat: Yolanda Sala
PLAN DE DINAMIZACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES Y FOMENTO DE LA LECTURA.
ANIMACIÓN: «CON F DE FEMINISMO»
Animación dirigida al alumnado de 3º y 4º de ESO y 1º Y 2º de FPB
Días: 3 y 4 de febrero, 9 y 12 de marzo.
Descripción:
¿Qué significa ser feminista? ¿En qué momento histórico vivimos? A partir de las reflexions del libro «I tu, ets feminista?», de Gemma Celestino i «Canviem les regles», de Patrícia Campos y Teresa Broseta, esta sesión pretende convidar al alumnado a reflexionar sobre el mundo en que vivimos y a hacer una lectura crítica de la sociedad que nos rodea a partir de la reflexión de los roles vinculados, por ejemplo, a la relación de pareja o de los roles domésticos.
Animación a cargo de Yolanda Corral.
Coordinadora de la actividad: Yolanda Sala