PLA DE DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I FOMENT DE LA LECTURA.
ANIMACIÓ: XARXES SOCIALS.
Animació dirigida a l’alumnat de 1r de Batxillerat.
Dies: 3 i 4 de febrer; 9 i 12 de març.
A partir dels llibres: «Soc Rosa, estic morta» d’Angélica Pérez Paredes de *Algar i «L’infinit a les teues mans» / «L’infinit no s’acaba mai’ d’Enric Senabre de Bromera, Yolanda Corral explica al nostre alumnat que fer un bon ús de les xarxes socials és fonamental per a gaudir al màxim de les possibilitats que ens ofereixen aquestes eines de comunicació.
Coordinadora de l’activitat: Yolanda Sala.
  
PLAN DE DINAMIZACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES Y FOMENTO DE LA LECTURA.
ANIMACIÓN: REDES SOCIALES.
Animación dirigida al alumnado de 1º de Bachillerato.
Días: 3 y 4 de febrero; 9 y 12 de marzo.
A partir de los libros: «Soy Rosa, estoy muerta» de Angélica Pérez Paredes de Algar y «L’infinit a les teues mans» / «L’infinit no s’acaba mai’ de Enric Senabre de Bromera, Yolanda Corral explica a nuestro alumnado que hacer un buen uso de las redes sociales es fundamental para disfrutar al máximo de las posibilidades que nos ofrecen estas herramientas de comunicación.
Coordinadora de la actividad: Yolanda Sala.