PROJECTE ERASMUS+ “EUROPEAN MEDIA COACHES IN ACTION”. El diari Informació arreplega nostre projecte. L’objectiu d’aquest projecte consisteix a formar a un grup d’alumnes en l’ús adequat i segur d’Internet perquè al seu torn puguen transmetre aquests coneixements a altres alumnes.

PROYECTO ERASMUS+ “EUROPEAN MEDIA COACHES IN ACTION”. El diario Información recoge nuestro proyecto.

NOTICIA EN EL DIARIO INFORMACIÓN