PROJECTE STEAM – 26 d’abril
Hem tingut l’honor de comptar amb l’alacantina Cristina Fernández Bornay, graduada en Enginyeria Biomèdica per la UPV i, a més, va estudiar tres anys Enginyeria Informàtica en École 42. En l’actualitat treballa per a la Universitat 42. Aquesta universitat ofereix únicament formació en programació i és coneguda per la seua revolucionària pedagogia.
L’alumnat de 1r i 2n de Batxillerat de Ciències ha gaudit de la xarrada de Cristina Fernández: «El món aniria millor si Elon Musk fora una dona negra». Aquesta xarrada està dins del Projecte STEAM del nostre Projecte Educatiu de Centre que pretén fomentar la ciència i la tecnologia entre el nostre alumnat femení.
Activitat organitzada per la nostra directora Gloria Gómez Monllor.
————————————————————————
PROYECTO STEAM – 26 de abril
Hemos tenido el honor de contar con la alicantina Cristina Fernández Bornay, graduada en Ingeniería Biomédica por la UPV y, además, estudió tres años Ingeniería Informática en École 42. En la actualidad trabaja para la Universidad 42. Esta universidad ofrece únicamente formación en programación y es conocida por su revolucionaria pedagogía.
El alumnado de 1º y 2º de Bachillerato de Ciencias ha disfrutado de la charla de Cristina Fernández: «El mundo iría mejor si Elon Musk fuera una mujer negra». Esta charla está dentro del Proyecto STEAM de nuestro Proyecto Educativo de Centro que pretende fomentar la ciencia y la tecnología entre nuestro alumnado femenino.
Actividad organizada por nuestra directora Gloria Gómez Monllor.