SESSIÓ FORMATIVA DE PRIMERS AUXILIS: REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR I ÚS DEL DESFIBRIL·LADOR EXTERN SEMIAUTOMÀTIC (DESA) PER AL PROFESSORAT.
Al llarg del mes de maig, gran part del professorat s’ha apuntat a una sessió formativa bàsica que li permeta aplicar la cadena de supervivència i fer un ús efectiu del DESA en cas d’emergència. Les sessions han sigut repartides en cinc dies i han sigut impartides per Fernando Marvá, professor de Serveis Socioculturals i a la Comunitat.