TARGETES NADALENQUES SOBRE CRÍTICA SOCIAL.
Treball realitzat per l’alumnat de l’assignatura de Dibuix Artístic de 1r de Batxillerat.
Coordinadora de l’activitat: Rosa Ventura (Departament d’Educació Plàstica i Visual).
————————————————————————————————————————————–
TARJETAS NAVIDEÑAS SOBRE CRÍTICA SOCIAL.
Trabajo realizado por el alumnado de la asignatura de Dibujo Artístico de 1º de Bachillerato.
Coordinadora de la actividad: Rosa Ventura (Departamento de Educación Plástica y Visual).