inicio-webfamilia

La Conselleria d’Educació, amb l’objectiu de facilitar la comunicació entre els centres educatius i les famílies a través de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, està modernitzant la gestió acadèmica i administrativa dels centres docents per mitjà del projecte ITACA (Innovació Tecnològica Administrativa per a Centres i Alumnes).

Carta Secretari Autonòmic d’Educació.
Instruccions d’accés.
Sol·licitud accés web família.