XARRADES INFORMATIVES UMH PER A 2n BATXILLERAT A, B, C, D, E i F. 9/12/2021
Les xarrades informatives permeten a l’alumnat conéixer l’estructura, el funcionament i l’oferta acadèmica de la Universitat Miguel Hernández amb una atenció personalitzada. Un recorregut que s’inicia amb l’explicació del procediment d’accés a la universitat i desemboca en els aspectes propis de la vida universitària en el seu conjunt: beques existents, sistema de crèdits, tipus d’assignatures, pràctiques en empreses, convocatòries d’exàmens, salts entre titulacions i eixides professionals entre altres factors.
L’activitat concedeix una oportunitat única per a resoldre possibles dubtes de primera mà.
Coordinadora de l’activitat: vicedirecció: Yolanda Sala
—————————————————————————————————————————————-
CHARLAS INFORMATIVAS UMH PARA 2º BACHILLERATO A, B, C, D, E y F. 9 de diciembre de 2021.
Las charlas informativas permiten al alumnado conocer la estructura, el funcionamiento y la oferta académica de la Universidad Miguel Hernández con una atención personalizada. Un recorrido que se inicia con la explicación del procedimiento de acceso a la universidad y desemboca en los aspectos propios de la vida universitaria en su conjunto: becas existentes, sistema de créditos, tipos de asignaturas, prácticas en empresas, convocatorias de exámenes, saltos entre titulaciones y salidas profesionales entre otros factores.
La actividad concede una oportunidad única para resolver posibles dudas de primera mano.
Coordinadora de la actividad: vicedirección: Yolanda Sala