En l’última dècada, l’ús d’Internet en els adolescents ha augmentat exponencialment. La majoria dels adolescents navega diàriament, i molts d’ells estan connectats constantment a la xarxa. Internet els ofereix múltiples possibilitats en l’àmbit acadèmic, per al seu entreteniment i en les seues relacions socials. No obstant això, el seu ús no està exempt de riscos, ja que, a través de la xarxa, els adolescents poden ser víctimes de ciberassetjament, ciberviolència de gènere, robatori d’informació o radicalització, entre d’altres.

Per aprendre com utilitzar Internet de forma segura i minimitzar els riscos del seu ús, l’IES Fco. Figueras Pacheco participa en el Projecte Erasmus + KA229 «European Media Coaches in Action». L’objectiu d’aquest projecte consisteix en formar un grup d’alumnes en l’ús adequat i segur d’Internet perquè al seu torn puguen transmetre aquests coneixements a altres alumnes.

Les alumnes i els alumnes que participen en el projecte rebran formació en la prevenció del ciberassetjament, l’ús adequat de les xarxes socials o la protecció de dades a Internet. Després d’aquest període de formació seran reconeguts com Media Coaches o Cibertutors i estaran preparats per assessorar altres alumnes en l’ús d’Internet.

El Projecte Erasmus + KA229 «European Media Coaches in Action» està coordinat per França i, al costat d’Espanya, participen Alemanya, Gran Bretanya, Polònia i Romania. Té una durada de 24 mesos (des l’1 de setembre de 2018 fins el 31 de juliol de 2020). El projecte inclou tres trobades internacionals per afavorir l’intercanvi de bones pràctiques entre els països participants. El primer, a principis d’octubre de 2018, a Heidelberg (Alemanya), per formar el professorat que articularà el projecte en cadascun dels sis països. La segona trobada, a finals de novembre de 2019 a Alacant (Espanya), en la qual els cibertutors formats en els sis països col·laboraran per crear materials dirigits a conscienciar sobre els riscos de l’ús d’Internet. Finalment, a finals de maig de 2020 tindrà lloc la tercera trobada a Dax (França). En aquesta última trobada, en què participaran 3 cibertutors per país, s’avaluarà la repercussió del projecte en els sis països i es dissenyaran estratègies per a la seua continuïtat en els centres docents.