21 de MARZO, DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA.
Desde la Comisión de Animación a la Lectura (Vanesa Berna, José Emilio Melchor y Yolanda Sala) hemos querido celebrar el Día Mundial de la Poesía trabajando la técnica del Black Poetry. Ha participado en este trabajo el alumnado de 2º ESO A, 3º ESO A y B, 4º ESO D y 1º TASOCT.
La poesía Blackout (del inglés Blackout Poetry) consiste en crear un texto, generalmente una frase poética, a partir de una página de un libro o un periódico, ocultando en negro las partes que no utilizamos.
De esta forma se deconstruye un texto y se crea otro diferente, pero que conserva palabras del anterior. En el fondo es una especie de juego que ya practicaron poetas y artistas de vanguardia a principios del siglo XX.
Os dejamos el vídeo creado por el alumnado de 1º del CFGS del TASOCT con la explicación de esta técnica:
———————————————————————–
21 de MARÇ, DIA MUNDIAL DE LA POESIA.
Des de la Comissió d’Animació a la Lectura (Vanesa Berna, José Emilio Melchor i Yolanda Sala) hem volgut celebrar el dia mundial de la poesia treballant la tècnica del Black Poetry. Ha participat en aquest treball l’alumnat de 2n ESO A, 3r ESO A i B, 4t ESO D i 1r TASOCT.
La poesia Blackout (de l’anglés Blackout Poetry) consisteix a crear un text, generalment una frase poètica, a partir d’una pàgina d’un llibre o un periòdic, ocultant en negre les parts que no utilitzem.
D’aquesta manera es desconstrueix un text i es crea un altre diferent, però que conserva paraules de l’anterior. En el fons és una espècie de joc que ja van practicar poetes i artistes d’avantguarda a principis del segle XX.
Us deixem el vídeo creat per l’alumnat de 1r del CFGS del TASOCT amb l’explicació d’aquesta tècnica: https://youtu.be/L_UD-Vkr77E
El 21 de març se celebra el Dia Mundial de la Poesia, amb l’objectiu de donar suport a la diversitat lingüística i donar l’oportunitat a les llengües amenaçades de ser un vehicle de comunicació artística en les seues comunitats respectives.
A més, es busca promoure l’ensenyament de la poesia, fomentar la tradició oral dels recitals de poètics, fer costat a les xicotetes editorials, crear una imatge atractiva de la poesia en els mitjans de comunicació perquè no es considere una forma antiquada d’art, sinó una via d’expressió i restablir el diàleg entre la poesia i les altres manifestacions artístiques, com el teatre, la dansa, la música i la pintura.