JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN CICLO DE TAPSD

Jornada a fi de donar resposta a la necessitat de realitzar accions formatives encaminades a visibilizar i dignificar la imatge social dels professionals d’Atenció a persones en situació de dependència en l’àmbit domiciliari i institucional. Des del cicle de TAPSD vam programar una jornada de sensibilització i benvinguda a l’alumnat de nova incorporació al nostre cicle. La Jornada va incloure diverses activitats com: xarrada oferida per l’Associació Apsa, xarrada d’una antiga alumna del cicle, un taller pràctic sobre matèria sanitària i una xarrada-taller sobre sensibilització dels diferents col·lectius atesos per aquests professionals.

Jornada con el fin de dar respuesta a la necesidad de realizar acciones formativas encaminadas a visibilizar y dignificar la imagen social de los/as profesionales de Atención a personas en situación de dependencia en el ámbito domiciliario e institucional.
Desde el ciclo de TAPSD programamos una jornada de sensibilización y bienvenida al alumnado de nueva incorporación a nuestro ciclo.
La Jornada incluyó diversas actividades como: charla ofrecida por la Asociación Apsa, charla de una antigua alumna del ciclo, un taller práctico sobre materia sanitaria y una charla-taller sobre sensibilización de los diferentes colectivos atendidos por estos/as profesionales.