Jornada Intercicles TIS-TASOCT
Divendres, 13 de maig.
En aquesta jornada va participar l’alumnat de 1r d’Integració Social i Animació Sociocultural i Turística i es va realitzar en la Muntanya Orgegia. En ella l’alumnat TIS va posar en pràctica en el medi natural l’aprés en el Taller de Muntanya Inclusiva impartit per la Vocalia de Muntanya Inclusiva i Solidaritat de la FEMECV el mes d’abril passat. En concret, l’activitat va consistir a realitzar un recorregut amb les barres direccionals per a persones amb discapacitat visual. En finalitzar, van oferir una xicoteta xarrada per a l’alumnat TASOCT sobre el seu origen i utilització en l’àmbit dels esports de muntanya.
Per part seua, TASOCT va preparar una sèrie d’activitats d’animació per a les companyes d’Integració posant en marxa l’aprés durant el curs referent a la planificació i implementació d’intervencions de dinamització.
Coordinadors de l’activitat: Professorat dels cicles TIS i TASOCT.


Jornada Interciclos TIS-TASOCT
Viernes, 13 de mayo.
En esta jornada participó el alumnado de 1º de Integración Social y Animación Sociocultural y Turística y se realizó en el Monte Orgegia. En ella el alumnado TIS puso en práctica en el medio natural lo aprendido en el Taller de Montaña Inclusiva impartido por la Vocalía de Montaña Inclusiva y Solidaridad de la FEMECV el pasado mes de Abril. En concreto, la actividad consistió en realizar un recorrido con las barras direccionales para personas con discapacidad visual. Al finalizar, ofrecieron una pequeña charla para el alumnado TASOCT sobre su origen y utilización en el ámbito de los deportes de montaña.
Por su parte, TASOCT preparó una serie de actividades de animación para las compañeras de Integración poniendo en marcha lo aprendido durante el curso al respecto de la planificación e implementación de intervenciones de dinamización.
Coordinadores de la actividad: Profesorado de los ciclos TIS y TASOCT.