L’alumnat del CFGS de 1r A d’Educació Infantil, ha treballat i practicat l’expressió lògica matemàtica en el Mòdul d’Expressió i Comunicació.
Coordinadora de l’activitat: Mª Luisa Díaz.