TALLER SOBRE MUNTANYA INCLUSIVA per a l’alumnat de 1r d’Integració Social (12/04/22).
Gràcies a la col·laboració de Laura i Clara, membres de la Federació de Muntanya de la Comunitat Valenciana, que ens han ajudat a comprendre millor l’important que és l’accessibilitat també en el medi natural de qualsevol persona; és important que s’afavorisca que siguen entorns inclusius i que totes les persones puguem gaudir també. Per a això, de manera específica ens han guiat per mitjà d’una xicoteta pràctica de l’ús de la barra direccional, material tècnic que serveix per a guiar a les persones cegues per la muntanya. Laura Jiménez Monteagudo i Clara Climent Oltra són membres del Comité de la Vocalia de Muntanya Inclusiva i Solidaritat, una de les vocalies no competitives de la FEMECV. També ens han mostrat el que és una Joëlette, material utilitzat amb persones amb mobilitat reduïda.
Han participat també en l’activitat: Fanny Piña, Patri Orts i Pablo Domínguez.