Els Títols de Formació Professional constituïxen un aspecte fonamental del desenrotllament de la vigent normativa. Els programes formatius d’estos títols han de prendre com a referència les necessitats de qualificació del sistema socioproductiu i, en conseqüencia, enfocar-se des de la perspectiva de l’adquisició de la Competència Professional.