Curs 2022-2023

Horaris


Curs 2021-22

Calendaris

Horaris

Llibres


Curs 2020-21

Calendaris

Horaris

Llibres


Curs 2019-2020

Informació important

nueva página web per accedir als cursos Moodle:

https://portal.edu.gva.es/aules/

Alumnat de Projecte i FCT: els tutors contactaran amb vosaltres a través del Moodle nou.
GUIA D’ACCÉS A L’AULA VIRTUAL

Documents
Guia accés Aula Virtual. Curs 2019-20

Informació d’interés

FAQs. RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LAS PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.

Informació FCT.
Convalidacions en Cicles Formatius.
INFORMACION SOBRE CICLOS FORMATIVOS EN REGIMEN SEMIPRESENCIAL O A DISTANCIA

Accés als Cicles Formatius

Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà. Temari i exemplificacions.
Accés als Cicles Formatius de Grau Superior. Temari i exemplificacions.

Nuevo Curriculum de las pruebas de acceso a Ciclos Formativos