curs 2020-21

 Calendari de matriculació FCT/Projecte

(només per a alumnat que tinga tots els mòduls aprovats)

22 de juliol al 24 de juliol
Serà matriculació presencial. Haureu de abonar les taxes corresponents i acudir a la secretaria del centre amb cita prèvia.

Informació important

nueva página web per accedir als cursos Moodle:

https://aules.edu.gva.es/moodle/

Alumnat de Projecte i FCT: els tutors contactaran amb vosaltres a través del Moodle nou.
GUIA D’ACCÉS A L’AULA VIRTUAL

Documents

Calendari Acadèmic 1r curs 2019/20 (provisional)
Calendari acadèmic 2019/20 (provisional)

Informació sobre anul·lacions i renúncies a mòduls curs 2019-20
Guia accés Aula Virtual. Curs 2019-20

Informació d’interés

FAQs. RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LAS PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.

Informació FCT.
Convalidacions en Cicles Formatius.
INFORMACION SOBRE CICLOS FORMATIVOS EN REGIMEN SEMIPRESENCIAL O A DISTANCIA

Horaris tutories col·lectives. Curs 2019-20
INFANTIL
1r A
1r B
1r C
2n A
2n B
2n C

INTEGRACIÓ SOCIAL
1r A
1r B
2n A
2n B

ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

Tutories

Tutories individuals Cicle Superior d’Educació infantil 1r curs
Tutories individuals Cicle Superios d’Educació infantil 2n curs
Tutories individuals Cicle Superior d’Integració social a distància 1r curs
Tutories individuals Cicle Mitjà d’Atenció a persones en situació de dependència 1r curs

Llibres de text

ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DEPENDÈNCIA
EDUCACIÓ INFANTIL
INTEGRACIÓ SOCIAL

Accés als Cicles Formatius

Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà. Temari i exemplificacions.
Accés als Cicles Formatius de Grau Superior. Temari i exemplificacions.

Nuevo Curriculum de las pruebas de acceso a Ciclos Formativos