Ja estan publicades les dates per a examinar-se dels mòduls de 1r mitjançant la prova parcial que es durà a terme al mes de gener. Recorda seguir les indicacions que apareixeran en la teua plataforma de tutoria.

Avís a l’alumnat:
– No podrà presentar-se als exàmens l’alumnat que no haja enviat via Aules la declaració responsable del compliment de les normes de salut i higiene (COVID-19).
– Tot l’alumnat ha d’assistir a l’examen identificat amb DNI i carnet d’estudiant. Per arreplegr el carnet d'estudiant cal posar-se en contacte amb la tutora o tutor del curs.
– Únicament es podrà assistir al torn (demà/vesprada) en el qual s’està matriculat.
– Per a l’òptima preparació dels espais l’alumnat haurà de confirmar la seua assistència a través d’una consulta en Aules.
– Aquelles persones que necessiten un justificant d’assistència a l’examen haurà de demanar-lo prèviament al professorat corresponent.

PRUEBA PARCIAL 1º TÉCNICO INTEGRACIÓN SOCIAL

PRUEBA PARCIAL 1º EDUCACIÓN INFANTIL

PRUEBA PARCIAL 1º ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA