Avís a l’alumnat

Tot l’alumnat ha de vindre als exàmens identificat amb el DNI i el carnet del centre. Si algun alumne encara no té aquest últim document, ha d’arreplegar-lo en la consergeria de l’institut.

Si algun alumne no pot assistir a un examen en el seu torn (matí o vesprada), ha de sol·licitar per escrit el canvi de torn al professor corresponent.

Es podrà accedir a l’aula d’examen fins als quinze primers minuts.
No està permés l’accés als exàmens acompanyat de cap persona, encara que siga un menor a càrrec.

Publicació notes:
Educació Infantil (2n curs): 3 de desembre.
Integració Social (2n curs) : 3 de desembre.
Dependència (2n curs): 4 de desembre.

Revisió d’exàmens:
Educació Infantil: 4, 5 i 6 de desembre, prèvia cita amb el professorat.
Integració Social: 4, 5 i 6 de desembre, prèvia cita amb el professorat.
Dependència: 5, 6 i 9 de desembre, prèvia cita amb el professorat.

 

CICLE SUPERIOR D’EDUCACIÓ INFANTIL SEMIPRESENCIAL

2n CURS
Exàmens 1a avaluació

 

1r CURS

 

CICLE SUPERIOR D’INTEGRACIÓ SOCIAL SEMIPRESENCIAL

2n CURS
Exàmens 1a avaluació

 

1r CURS

 

CICLE MITJÀ D’ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

2n CURS
Exàmens 1a avaluació1r CURS