Avís a l’alumnat

Tot l’alumnat ha de vindre als exàmens identificat amb el DNI i el carnet del centre. Si algun alumne encara no té aquest últim document, ha d’arreplegar-lo en la consergeria de l’institut.

Si algun alumne no pot assistir a un examen en el seu torn (matí o vesprada), ha de sol·licitar per escrit el canvi de torn al professor corresponent.

Es podrà accedir a l’aula d’examen fins als quinze primers minuts.
No està permés l’accés als exàmens acompanyat de cap persona, encara que siga un menor a càrrec.

PUBLICACIÓ DE NOTES:
Educació Infantil
(1r curs):
(2n curs):  5 de març (final ordinària)
 Integració Social
(1r curs) :
(2n curs):  5 de març (final ordinària)
 Dependència
(1r curs):
(2n curs):  5 de març (final ordinària)

REVISIÓ D’EXÀMENSprèvia cita amb el professorat.
Educació Infantil:
(1r curs)
(2n curs) 19, 20 i 24 de febrer (2a avaluació) / 5, 6 i 9 de març (final ordinària).
Integració Social:
(1r curs)
(2n curs) 19, 20 i 24 de febrer (2a avaluació) / 5, 6 i 9 de març (final ordinària).
Dependència:
(1r curs)
(2n curs) 19, 20 i 24 de febrer (2a avaluació) / 5, 6 i 9 de març (final ordinària).

 

CICLE SUPERIOR D’EDUCACIÓ INFANTIL SEMIPRESENCIAL

2n CURS
Exàmens de la final ordinària

 

1r CURS
Exàmens 1a avaluació

 

CICLE SUPERIOR D’INTEGRACIÓ SOCIAL SEMIPRESENCIAL

2n CURS
Exàmens de l’avaluació final ordinària

 

1r CURS
Exàmens 1a avaluació

 

CICLE MITJÀ D’ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

2n CURS
Exàmens de l’avaluació final ordinària1r CURS
Exàmens 1a avaluació