2n Curs. Convocatòria ordinaria febrer.

PUBLICACIÓ DE NOTES: divendres 3 de març al mig dia (a partir de les 14.00 h).

REVISIÓ D’EXÀMENS en horari de tutories individuals, amb cita prèvia amb el professorat: divendres 3 (vesprada), dilluns 6 i dimarts 7 de març.

INFORMACIÓ AL ALUMNAT SOBRE LA PRESENTACIÓ ALS EXÀMENS:

ORIENTACIONS CONV ORDINÀRIA FEBRER 2n Curs

ORIENTACIONES CONV ORDINARIA FEBRERO 2º Curso

CICLE SUPERIOR D’EDUCACIÓ INFANTIL SEMIPRESENCIAL

2n EDUCACIÓ INFANTIL-TORN MATÍ

 2n EDUCACIÓ INFANTIL – TORN VESPRADA

CICLE SUPERIOR D’INTEGRACIÓ SOCIAL SEMIPRESENCIAL

2n INTEGRACIÓ SOCIAL – TORN MATÍ

2n INTEGRACIÓ SOCIAL – TORN VESPRADA

CICLE MITJÀ D’ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

2n APSD – TORN DE MATÍ

2n APSD – TORN VESPRADA

1r Curs. Parcial gener.

PUBLICACIÓ DE NOTES: dimecres 8 de febrer, per la vesprada (data definitiva rectificada).

REVISIÓ D’EXÀMENS en horari de tutories individuals, amb cita prèvia amb el professorat: dijous 9 , divendres 10 i dilluns 13 de febrer (dates definitives rectificades).

INFORMACIÓ AL ALUMNAT SOBRE LA PRESENTACIÓ ALS EXÀMENS:

INFORMACIÓ ALUMNAT PROVA PARCIAL GENER 22-23

INFORMACIÓN ALUMNADO PRUEBA PARCIAL ENERO 22-23

CICLE SUPERIOR D’EDUCACIÓ INFANTIL SEMIPRESENCIAL

1º EDUCACIÓ INFANTIL Torn matí

1º EDUCACIÓ INFANTIL Torn vesprada

CICLE SUPERIOR D’INTEGRACIÓ SOCIAL SEMIPRESENCIAL

1º INTEGRACIÓ SOCIAL Torn matí

1º INTEGRACIÓ SOCIAL Torn vesprada

CICLE MITJÀ D’ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

1º TAPSD Torn matí

1º TAPSD Torn vesprada

2n Curs. Parcial novembre.

PUBLICACIÓ DE NOTES: dilluns 12 de desembre, a última hora de la vesprada.

REVISIÓ D’EXÀMENS en horari de tutories individuals, amb cita prèvia amb el professorat: dimarts 13, dimecres 14 i dijous 15 de desembre.

INFORMACIÓ AL ALUMNAT SOBRE LA PRESENTACIÓ ALS EXÀMENS:

INFORMACIÓ ALUMNAT PROVA PARCIAL NOVEMBRE 22-23

INFORMACIÓN ALUMNADO PRUEBA PARCIAL NOVIEMBRE 22-23

CICLE SUPERIOR D’EDUCACIÓ INFANTIL SEMIPRESENCIAL

2º EDUCACIÓ INFANTIL-TORN MATÍ

2º EDUCACIÓ INFANTIL – TORN VESPRADA Rectificat

CICLE SUPERIOR D’INTEGRACIÓ SOCIAL SEMIPRESENCIAL

2º INTEGRACIÓ SOCIAL – TORN MATÍ

2º INTEGRACIÓ SOCIAL – TORN VESPRADA Rectificat

CICLE MITJÀ D’ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

2º APSD – TORN MATÍ

2º APSD – TORN VESPRADA