Avís a l’alumnat

 • No podrà presentar-se als exàmens l’alumnat que no haja enviat via Aules la declaració responsable del compliment de les normes de salut i higiene (COVID-19).
 • Tot l’alumnat ha d’assistir a l’examen identificat amb DNI i carnet d’estudiant. El carnet d’estudiant pot arreplegar-se en la secretaria del centre.
 • Únicament es podrà assistir al torn (demà/vesprada) en el qual s’està matriculada/o
 • Per a l’òptima preparació dels espais l’alumnat haurà de confirmar la seua assistència a través d’una consulta en Aules.
 • Aquelles persones que necessiten un justificant d’assistència a l’examen haurà de demanar-lo prèviament al professorat corresponent.

PUBLICACIÓ DE NOTES:

 • Educació Infantil
 • Integració Social
 • Dependència

REVISIÓ D’EXÀMENSprèvia cita amb el professorat.

 • Educació Infantil:
 • Integració Social:
 • Dependència:

CICLE SUPERIOR D’EDUCACIÓ INFANTIL SEMIPRESENCIAL

CICLE SUPERIOR D’INTEGRACIÓ SOCIAL SEMIPRESENCIAL

CICLE MITJÀ D’ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA