PUBLICACIÓ DE NOTES:

  • Educació Infantil
  • Integració Social
  • Dependència

REVISIÓ D’EXÀMENSprèvia cita amb el professorat.

  • Educació Infantil:
  • Integració Social:
  • Dependència:

CICLE SUPERIOR D’EDUCACIÓ INFANTIL SEMIPRESENCIAL

CICLE SUPERIOR D’INTEGRACIÓ SOCIAL SEMIPRESENCIAL

CICLE MITJÀ D’ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA