Hui, divendres, 13 de setembre, el Centre romandrà tancat.

Les presentacions dels Cicles Formatius Semipresencials seran els dies següents:

Recepció de l’alumnat de Cicles Formatius Semipresencials de torn de matí: dimarts, 17 de setembre, a les 9:30 h. en la Sala d’Usos Múltiples.

Recepció de l’alumnat de Cicles Formatius Semipresencials de torn de vesprada: dimarts, 17 de setembre, a les 17:00 h. en la Sala d’Usos Múltiples.

Les tutories co.lectives començaran després de la presentació.

 

Hoy, viernes, 13 de septiembre, el Centro permanecerá cerrado.
Las presentaciones de los Ciclos Formativos Semipresenciales serán los siguientes días:
Recepción del alumnado de Ciclos Formativos Semipresenciales de turno de mañana: martes, 17 de septiembre, a las 9:30 h. en la Sala de Usos Múltiples.
Recepción del alumnado de Ciclos Formativos Semipresenciales de turno de tarde: martes, 17 de septiembre, a las 17:00 h. en la Sala de Usos Múltiples.

Las tutorías colectivas empezarán después de la presentación.