ÒRGANS DE GOVERN

Unipersonals

Directora: Glòria Gómez Monllor
[competències art. 15]

Vicedirectora: Yolanda Sala Sáez
[competències art. 22]
Secretaria: Noemí Dauder Alcaraz
[competències art. 24]
Vicesecretari: José Manuel Doménech Miranda
Cap d’Estudis Diürns: Esperanza Espinosa Ruiz
[competències art. 23]
Cap d’Estudis Nocturns: Lucía Hoyas Recio
[competències art. 23]
Cap d’Estudis CEED:  Marcos Pascual González Lloret
Cap d’Estudis FP:  José Santonja Ivorra
[competències art. 28]
Coordinador ESO: Carlos Martínez Tortosa

►Coordinadora Bachillerato: Camila Olmos Moreno

Coordinadora Cicles Formatius, modalitat semipresencial: María Martínez Díez

Col·legiats

►CONSELL ESCOLAR [atribucions art. 68]

►CLAUSTRE DE PROFESSORAT [competències art. 72] 

COORDINACIÓ DOCENT

DEP. D’ORIENTACIÓ [funcions art. 85]
Cap de Departament: Concepción Carrillo Chacón

Lara Menéndez Torrecillas
[competències art. 87]


DEPARTAMENTS DIDÀCTICS
[competències art. 90]
[competències dels caps de departament art. 92]

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA [competències art. 95]
– Directora.
– Caps d’Estudis.
– Caps de Departaments.

EQUIP DOCENT DEL GRUP: TUTOR/A [funcions art. 97]

DEPARTAMENT D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS:
[funcions art. 99]
Cap de Departament: Yolanda Sala Sáez.