1r BATXILLERAT CALENDARI EXÀMENS 1a AVALUACIÓ. CEED 2022/2023 (28-XI a 15-XII)

2n BATXILLERAT CALENDARI EXÀMENS 1a AVALUACIÓ. CEED 2022/2023 (28-XI a 15-XII)