Per a alumnat del torn de diürn (ESO i Batxillerat diürn)

Per a alumnat del torn de vesprada (Batxillerat nocturn , CEED i Cicles Formatius)