Seguint les instruccions del Secretari Autonòmic del 22 de març, els Centres Educatius ROMANDRAN TANCATS FINS A NOVES ORDES. PER TANT, NO HI HAURÀ NINGÚ QUE ATENGA EL TELÈFON. Els continuarem atenent telemàticament. Moltes gràcies per la seua col·laboració.

El 23 de març quedaran tancats tots els centres educatius fins a nova comunicació.

Siguiendo las instrucciones del Secretario Autonómico del 22 de marzo, los Centros Educativos PERMANECERÁN CERRADOS HASTA NUEVAS ÓRDENES. POR LO TANTO, NO HABRÁ NADIE QUE ATIENDA EL TELÉFONO. Les seguiremos atendiendo telemáticamente.
Muchas gracias por su colaboración.

El 23 de marzo quedarán cerrados todos los centros educativos hasta nueva comunicación.