Seguint instruccions de la Conselleria, l’institut romandrà obert TELEFÒNICAMENT els dies lectius de 9 h A 13 h. A més de les vies telemàtiques que els indicàvem en el comunicat anterior, els atendrem als telèfons de l’institut (965 936 495) per a assumptes URGENTS.