Informació d’interés per a l’alumnat interessat a estudiar un cicle formatiu en la modalitat semipresencial

PROCESO DE ADMISIÓN ALUMNADO NUEVO