El Ministeri d’Educació i Formació Professional, a través de l’Institut Nacional d’Avaluació Educativa (INEE), articula la participació d’Espanya en l’estudi PISA (Programme for International Student Assessment) de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i en la qual la Comunitat Valenciana ha decidit participar una vegada més.

L’IES Fco Figueras Pacheco ha estat seleccionat per a formar part de la mostra de l’estudi PISA 2022. L’aplicació està prevista entre el 28 de març i el 9 de maig de 2022. Això suposa que al llarg d’un matí alumnat nascut en l’any 2006 , de 15-16 anys d’edat,  haurà de contestar a una prova de coneixements, procediments i actituds durant dues hores i a un qüestionari de context durant una hora. La prova es farà en format digital offline, en ordinadors portàtils que facilitarà l’empresa aplicadora contractada per l’INEE i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.