RESULTATS DE LES ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR

NOVEMBRE/NOVIEMBRE 2021

CANDIDATES DEL SECTOR PROFESSORAT QUE HAN RESULTAT ELEGIDES
CANDIDATAS DEL SECTOR PROFESORADO QUE HAN SIDO ELEGIDAS

• Vanesa Berna Bosch
• Patricia Crespo Rodríguez
• Emilia Martínez Alfonso

CANDIDATS DEL SECTOR ALUMNAT QUE HAN RESULTAT ELEGITS
CANDIDATOS DEL SECTOR ALUMNADO QUE HAN SIDO ELEGIDOS

• Abdel S (1r batx D)
• Kilian F.L. (1r batx B)

CANDIDATES DEL SECTOR FAMÍLIES QUE HAN RESULTAT ELEGIDES
CANDIDATAS DEL SECTOR FAMILIAS QUE HAN SIDO ELEGIDAS

• Eva De la Iglesia Vivar
• Raluca Lupu
• Wilma León Meneses (por designación directa de l’AFA)

CANDIDATA DEL SECTOR PAS (personal administració i serveis) QUE HA RESULTAT ELEGIDA
CANDIDATA DEL SECTOR PAS (personal administración y servicios) QUE HA SIDO ELEGIDA

• Pilar Castrillo Mayo

CANDIDATA DEL PAEC (personal d’atenció educativa complementària) QUE HA RESULTAT ELEGIDA
CANDIDATA DEL PAEC (personal de atención educativa complementaria) QUE HA SIDO ELEGIDA

• Josefina Romero Palacios