L’IES Francisco Figueras Pacheco és un dels centres educatius degans  de la ciutat d’Alacant. La nostra trajectòria didàctica, sempre a l’avantguarda, s’ha consolidat sobre  tres eixos sòlids i amb projecció de futur:  la innovació i la recerca metodològica en matèria educativa; la internacionalització del  nostre projecte   per a ampliar l’experiència cultural i reforçar l’aprenentatge de llengües estrangeres, i per últim, la resolució de conflictes de forma dialogada i consensuada. Així mateix  el nostre projecte educatiu, arrelat en la tradició cultural i lingüística valenciana, ha apostat per un model de convivència on la diversitat, el respecte i la  tolerància són els valors  essencials.

  IES F. Figueras Pacheco.
C/ Vicente Chávarri, 35
C.P. 03007 – Alicante (España).

Por teléfono: 965 93 64 95
Por fax: 965 93 64 96